מעיינות סוכנות לביטוח - כל סוגי הביטוח ושוק ההון

photo

אובדן כושר עבודה

אבדן כושר עבודה מכסה את המבוטח במקרה שאינו יכול לעבוד עקב אירוע בריאותי. הביטוח מבטיח למבוטח תזרים מזומנים של הכנסה קבועה, כל עוד למבוטח אישורים רפואיים על אי יכולתו לעבוד.
קראו עוד
photo

ביטוח בריאות וסיעוד

ביטוח הבריאות הפרטי נותן לנו את הביטחון שלא נהיה תלויים באף גורם בבאונו לטפל בבריאותינו או בבריאות היקרים לנו. סל השרותים, רשימת התרופות שבהנחה ורשימת הרופאים נקבעים ע``י קופות החולים ע``פ שיקול דעת בלעדי של הקופה.
קראו עוד
photo

ביטוח אחריות מקצועית וקליניקות

אחריות מקצועית הינו כיסוי המכסה ומבטח את המבוטח כנגד טעויות מקצועיות הנעשות על ידו או לחילופין כנגד תביעה הנוצרת כתוצאה מחוסר שביעות רצון המטופל או מנזק שנגרם לו.
קראו עוד
photo

ביטוח נכויות, תאונות ומחלות קשות

מטרת הכיסוי למקרה של נכות הוא להעניק לנפגע סכום חד פעמי המיועד לשיקום. כיסוי חשוב מאוד! סכום הביטוח המתקבל הנו נקי ממס. הכסף מיועד ללימוד מקצוע חלופי, להתאמת הבית לצרכים חדשים, לרכישת אביזרים הנדרשים או לכל מטרה אחרת.
קראו עוד
photo

מוצרי פנסיה

מטרת מוצרי הפנסיה היא חיסכון לגיל שבו לא נעבוד ונהיה זקוקים למקור הכנסה חודשי. הפנסיה תבטיח לנו קצבה חודשית של סכום הניתן לתיכנון בכל גיל. המדינה מעוניית לעודד חיסכון לפנסיה ונותנת הטבות מס בצורות שונות לשם כך.
קראו עוד
photo

ביטוח חיים

ביטוח חיים – כיסוי למקרה מוות, מטרת ביטוח החיים להבטיח שמירה על רמת החיים של המשפחה במקרה של טרגטדיה הפוקדת אותה.
קראו עוד

חברות ביטוח שאנו עובדים עמן