ביטוח אלמנטארי הוא למעשה שם אחר לקטגוריית הביטוח הכללי המאגד תחתיו את כל ענפי הביטוח הקשורים להגנה על רכוש. הסיכון של אובדן הרכוש כולו או חלק ממנו, והסיכון לפציעה גופנית או נפשית כפועל יוצא מהשימוש ברכוש.

במסגרת הביטוח האלמנטרי אנו מציעים ללקוחותינו: ביטוחי קייטנות , ביטוחי צהרונים ,ביטוחי עסקים , ביטוחי רכבים , ביטוחי דירות , ביטוחי קבלנים , ביטוחי משאיות , ביטוחי כלי צמה ועוד.

אנו מבטחים את לקוחותינו באחריות ובמקצועיות רבה