ביטוח אחריות מקצועית וקליניקותאחריות מקצועית

אחריות מקצועית הינו כיסוי המכסה ומבטח את המבוטח כנגד טעויות מקצועיות הנעשות על ידו או לחילופין כנגד תביעה הנוצרת כתוצאה מחוסר שביעות רצון המטופל או מנזק שנגרם לו.

אנחנו נותנים פתרונות של כיסוי אחריות מקצועית לכל סוגי העיסוקים הרפואיים והפרא רפואיים!

מי שמחליט בכל מקרה של תביעה האם אמנם היתה במקרה הנדון עילה להפעלת המושג “התרשלות מקצועית”, מכל סיבה שהיא, הוא בית המשפט.

יש להודיע לסוכן הביטוח מיד עם היוודא למבוטח ההיתכנות להגשת התביעה. כל החומר מועבר לחברת הביטוח והיא המטפלת היחידה בתהליך המשפטי.

כדי לבטח מקצוע, יש להיות בעל תעודת הסמכה.

ביטוחי קליניקות

ביטוחי קליניקות הוא כיסוי מורכב, הלוקח בחשבון שלושה רובדי סיכון:

צמודי מבנה (בד”כ פונקציה של השקעה בשיפוץ: ארונות, מטבחון, שרותים),

ציוד “כבד” כמו כיסאות, קומפרסורים, מצלמות רנטגו

ציוד “רך” כמוצרים דנטליים, ושתלים. הרעיון בביטוח הקליניקה הוא לבנות לגו של כיסויים לפי הצורך האמיתי בקליניקה . רוב פוליסות העסק הינן “חבילה” של כיסויים, לעיתים עודפים, לאיתים חסרים. יש לשים לב לדרישות המיגון שגם הן נגזרות מרמת הסיכון הנמדדת לפי מיקום הקליניקה, קומה, האם בקניון, הסטוריית פריצות ועוד.

חשוב להבין שבביטוח הקליניקה קיים כיסוי לצד ג’ שהם המטופלים מפני אירועים בלתי צפויים, אך לא קיים כיסוי לציוד הפציינט, הן אם הוא נגנב או נפגע ממקור אחר (כמו תנור למשל).