מוצרי פנסיהמטרת מוצרי הפנסיה השונים היא חיסכון לגיל שבו לא נעבוד ונהיה זקוקים למקור הכנסה חודשי. הפנסיה תבטיח לנו קצבה חודשית של סכום הניתן לתיכנון בכל גיל.

ע”פ חוק הפנסיה מיום 1/2018 לכל עובד שכיר מחויב  המעביד להפריש לקרן פנסיה תגמולים ופיצויים. עכ”פ החוק, במכשיר הפנסיוני שנבחר חייבים להיות שלושה כיסויים:

כיסוי למקרה של אי כושר עבודה

כיסוי למקרה מוות

כיסוי למקרה של חיים ארוכים = קצבת פנסיה.

המדינה מעוניית לעודד חיסכון לפנסיה ונותנת הטבות מס בצורות שונות לשם כך. קיימים שני מכשירים פנסיונים:

קרן פנסיה

חבילה התפורה מראש המכילה קצבת זיקנה לפרישה, פנסית נכות ושארים. קרן הפנסיה בנוייה על תקנות כלליות ואינה חוזה אישי. לא ניתן לבטל לגמרי אף אחד מהמרכיבים, אפשר לשנות דגשים.

ביטוח מנהלים

חוזה אישי, גמיש מאוד במבנה הכיסויים ובאפשרות לבחור מוטבים. ביטוח המנהלים איבד את יתרונו העיקרי – מקדם קצבה מובטח.

לכל מי שיש ביטוח עם מקדם קיצבה מובטח, עליו לשמור עליו מכל משמר!

קיצבה:

תשלום חודשי קבוע, המשולם מגיל הפנסיה. נכון להיום נשים גיל 64 וגברים מגיל 67.

הקצבה תשולם כל עוד המבוטח חי ללא מגבלת גיל.