תאונות, נכויות ומחלות קשות

מחלות קשות

זהו כיסוי חשוב ביותר בעיקר לילדים. במצב של מחלת ילד במחלה משמעותית, ההורים ברוב המקרים יוצאים משגרה ומתרכזים בטיפול בילד החולה. העניין הוא שמצד אחד אינם עובדים ומהצד השני אינם מפעילים שום פוליסה שלהם.

מטרת הכיסוי הזה לתת למשפחה תזרים מזומנים חודשי לשנה הראשונה.

פיצוי של 200,000 ש”ח יתורגם לתזרים של 20,000 בחודש.

פיצוי של 300,000 ש”ח יתורגם לתזרים של 30,000 בחודש.

נכות

מטרת הכיסוי למקרה של נכות הוא להעניק לנפגע סכום חד פעמי המיועד לשיקום. כיסוי חשוב מאוד!

סכום הביטוח המתקבל הנו נקי ממס. הכסף מיועד ללימוד מקצוע חלופי, להתאמת הבית לצרכים חדשים, לרכישת אביזרים הנדרשים או לכל מטרה אחרת.

עלות הכיסוי נמוכה מאוד  (8 ש”ח ל-100,000 ש”ח פיצוי) והפיצוי שהנפגע יקבל בפועל הוא פונקציה של אחוזי הנכות שייקבעו לו.

למשל, אדם ביטח עצמו על 200,000 ש”ח למקרה של נכות וכתוצאה מאירוע כלשהו נקבעו לו 50% נכות,

יקבל מהביטוח 50% מהסכום, 100,000 ש”ח. בקופה נשאר לזכותו שאר הכסף לאירוע הבא.

תאונות

כיסוי זה מפצה את המבוטח במקרים הבאים:

מוות מתאונה, נכות מתאונה, שברים, כוויות ופיצוי חודשי במקרה של אבדן כושר עבודה מתאונה.

אירועים בהם אנו מטפלים לדוגמה: נפילה מרכיבה באופניים, נפילה ברחוב, התחלקות באמבטיה או על משטח רטוב כלשהו ועוד.

העלות היא משקל ליום והכיסוי חשוב לכל אדם פעיל, הן לילדים והן למבוגרים.

פיצוי במקרה של אבדן כושר עבודה הינו ייחודי ואינו דורש הוכחת הכנסה. כמו כן הפיצוי אינו ממוסה.

מתאים מאוד לעקרות בית או לעובדים שהכנסתם נמוכה ו/או מכוסה דרך הפנסיה.