ביטוח בריאות פרטית

ביטוח הבריאות הפרטי נותן לנו את הביטחון שלא נהיה תלויים באף גורם בבואנו לטפל בבריאותנו או בבריאות היקרים לנו. סל השירותים, רשימת התרופות שבהנחה ורשימת הרופאים נקבעים ע”י קופות החולים ע”פ שיקול דעתה הבלעדי.

ביטוח הבריאות הפרטי משחרר את המבוטח ממחסומים  בבואו לקבל החלטה בעניין הטיפול הנכון לקבל.

ביטוח הבריאות מבטיח לנו פתרון כולל:

להשתלות, ללא תלות ברשימת המתנה או מגבלת גיל של משרד הבריאות. הכיסוי נרחב וכולל פתרונות בכל העולם כולל מלווה, שהייה לפני הטיפול ואחריו.

למימון תרופות שלא בסל וגם לתרופות שכן בסל אך החולה אינו זכאי לקבלן במימיון הקופה בגלל התוויה. היום רופאי הקופות נמדדים בעלויות התרופות שהם רושמים ותמיד ינסו לתת תרופה חלופית, זולה, ללא התחשבות ביעילות הטיפול או בתופעות הלוואי. ביטוח תרופות פרטי משחרר את המבוטח ממחסום זה.

ניתוחים פרטיים בארץ ובחו”ל:

ביטוח בריאות פרטית מאפשר לחולה לבחור את המוסד והמנתח ללא מגבלת רשימה של קופות החולים. המבוטח רשאי לבחור ניתוח מחוץ לארץ או להביא מנתח שבחר לארץ, (בתאום מראש עם חברת הביטח). הרפואה של היום עוברת לתתי התמחות ורשימת הרופאים “המורשים” בקופות אינה משיגה את הקצב. רק ביטוח בריאות פרטי משחרר אותך מכל חסם לעניין הטיפול הפרטי.