אובדן כושר עבודה

אבדן כושר עבודה מכסה את המבוטח במקרה שאינו יכול לעבוד עקב אירוע בריאותי. הביטוח מבטיח למבוטח תזרים מזומנים של הכנסה קבועה, כל עוד למבוטח אישורים רפואיים על אי יכולתו לעבוד.

קיימים שני סוגים של ביטוחי אבדן כושר עבודה, המתיחסים  למקצועו של המבוטח. קיימים מקצועות המוגדרים “צווארון כחול” ומקצועות המוגדרים כ”צווארון לבן”. השוני מבוטא במספר פרמטרים: ימי המתנה לפני הפעלת הביטוח, האם הביטוח יופעל רק במצב של אבדן מוחלט, לאיזה תקופה תשולם הקצבה בגין איבוד עיסוקי, כמה זמן תימשך הקצבה במקרה של אבדן חלקי.

חברות הביטוח יצרו שונות בין הכיסויים למקצועות השונים והיסיפו הטבות שונות לכל מקצוע לפי צרכיו המיוחדים. ברוב המקרים ההטבות והעדפות הן למקצועות המוגדרים “צווארון לבן”.

אנו מתמחים בהתאמת הכיסויים המיוחדים המצויים בשוק למקצועות הרפואה ולמקצועות הפרא רפואיים.

היכנסו למסמך המצורף ותוכלו לראות את היתרונות העתומים שאנו יכולים להציא!

להורדת פירוט כיסוי אכע לרופאים לחץ כאן