• הקמת תיק הכולל מסלקה ,הר הביטוח מנוי סוכן לפוליסות וריכוז קופות
  מחיר: 2000 ₪
 • פדיון וסילוק פוליסות במות המבוטח
  מחיר: 3000 ₪
 • הכנה וליווי עד קבלת  קצבה לא כולל יעוץ מס וליווי ברשויות
  מחיר: 3000 ₪
 • פגישת הכנה לקראת פתיחת קרן פנסיה או ביטוח מנהלים ,ביצוע מסלקה ,הר הביטוח ולימוד התיק
  מחיר: 300 ₪
 • מעבר בין מקומות עבודה, ביצוע מסלקה והכנה
  מחיר: 300 ₪
 • אישורי מס והצהרת הון לשנה חולפת
  מחיר: 300 ₪
 • אישורי מס והצהרת הון לשנה חולפת
  מחיר: 100 ₪
 • פדיונות פוליסות מסולקות
  מחיר: 300 ₪
 • סיום עבודה ושחרור פוליסות
  מחיר: 250 ₪

***כל המחירים לפני מע”מ